Kas ir Bāreņu Svētdiena?


LV_postcard-105x156_front-web-3Bāreņu svētdiena ir starptautiska ekumēniska iniciatīva, kuras ietvaros katru novembri visā pasaulē notiek tūkstošiem pasākumu, kurus apvieno kopīgs mērķis: lai arī mūsu dzīvēs atbalsotos Dieva mīlestība uz bāreņiem. Bāreņu svētdienā kristieši iestājas par bāreņiem.

Pasaulē un tagad arī Latvijā katru pirmo novembra svētdienu atzīmē kā  Bāreņu svētdienu. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas draudzes novembra pirmajā svētdienā draudzēs atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

Konfesiju un draudžu vadītāju parakstītā vēstule apskatāma šeit

Aicinām Latvijas draudzes īpaši pievērst uzmanību bāreņiem – bērniem, kuri neaug ģimenēs, novembra pirmo svētdienu baznīcās atzīmējot kā Bāreņu svētdienu un pievienojoties Bāreņu svētdienas aktivitātēm visā Latvijā.

Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem, sakot: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem.., to jūs esat Man darījuši.” (Mateja evaņģēlijs 25:40) Šobrīd Latvijā bērnunamos atrodas aptuveni 1800 bērnu, kuriem nepieciešama ģimenes mīlestība.

Bāreņu svētdiena apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptējot vai ar iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara.

Mēs esam aicināti aizstāvēt tos, kas palikuši bez vecākiem, rūpēties par bērniem, kuriem nav ģimenes, pievērsties bāreņiem viņu nelaimē. Visi pasākumi notiek lokāli. Sprediķi un mazās grupas, koncerti un lūgšanu vakari, kopīgas maltītes un pasākumi bērniem un jauniešiem – tie visi mudina Dieva aicinātos ticīgos gādāt par bāreņiem. Bāreņu svētdiena ir jūsu iespēja pamudināt draudzi, kopienu un draugus atsaukties Dieva aicinājumam – rūpēties par bāreņiem.

VIDEO – Kaspars Prūsis par Bāreņu svētdienas sākumu Latvijā