Barenu kartina prieksa 2BĀREŅU SVĒTDIENA ir ekumēniska iniciatīva, kura Latvijā šogad notiek otro gadu. Pasaulē un tagad arī Latvijā katru pirmo novembra svētdienu atzīmē kā Bāreņu svētdienu. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas draudzes novembra pirmajā svētdienā draudzēs atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

Konfesiju un draudžu vadītāju parakstītā vēstule apskatāma šeit

Aicinām Latvijas draudzes īpaši pievērst uzmanību bāreņiem – bērniem, kuri neaug ģimenēs, novembra pirmo svētdienu baznīcās atzīmējot kā Bāreņu svētdienu un pievienojoties Bāreņu svētdienas aktivitātēm visā Latvijā.

Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem, sakot: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem.., to jūs esat Man darījuši.” (Mateja evaņģēlijs 25:40) Šobrīd Latvijā bērnunamos atrodas gandrīz 2000 bērnu, kuriem nepieciešama ģimenes mīlestība.

Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara.